A-Z list
    Light Off
    Report
    12 view

เรื่องย่อ : Barr เป็นจิตแพทย์ที่ตกหลุมรักกับน้องสาวของหนึ่งในลูกค้าของเขา เธอสวยและแต่งงานกับคนร้าย เธอเกลียดสามี แต่ไม่สามารถหลบหนีจากเขาได้

Server #1

เรื่องย่อ : Barr เป็นจิตแพทย์ที่ตกหลุมรักกับน้องสาวของหนึ่งในลูกค้าของเขา เธอสวยและแต่งงานกับคนร้าย เธอเกลียดสามี แต่ไม่สามารถหลบหนีจากเขาได้

Show more