A-Z list
    Light Off
    Report
    38 view

แอชและลิ นดาได้มาพักแรมที่บ้านร้างแห่งหนึ่ง ได้พบเครื่องเล่นเทปบันทึกเสียงของศาสตราจารย์ เรมอนดื โนบี้ ที่หายไปพร้อมภรรยา เสียงพูดของศาสตราจารย์ได้ปลุกวิญญาณที่ชั่วร้ายฟื้นคืนชีพขึ้นมาบางเวลา แอนนี่และพรรคพวกลูกสาวศาสตราจารย์ออกค้นหาพ่อแม่ที่หายสาบสูญได้มาเจอกับ แอช แอนนี่และแอชได้ร่วมมือกันที่จะจัดการกับวิญญาณร้ายที่เธอรู้ว่าพวกมันที่ ฆ่าพ่อแม่เธอ..

Server #1

แอชและลิ นดาได้มาพักแรมที่บ้านร้างแห่งหนึ่ง ได้พบเครื่องเล่นเทปบันทึกเสียงของศาสตราจารย์ เรมอนดื โนบี้ ที่หายไปพร้อมภรรยา เสียงพูดของศาสตราจารย์ได้ปลุกวิญญาณที่ชั่วร้ายฟื้นคืนชีพขึ้นมาบางเวลา แอนนี่และพรรคพวกลูกสาวศาสตราจารย์ออกค้นหาพ่อแม่ที่หายสาบสูญได้มาเจอกับ แอช แอนนี่และแอชได้ร่วมมือกันที่จะจัดการกับวิญญาณร้ายที่เธอรู้ว่าพวกมันที่ ฆ่าพ่อแม่เธอ..

Show more