A-Z list
    Light Off
    Report
    10 view

เรื่องย่อ : สองนักร้องจากเมืองเล็กๆ เดินตามฝันในการเป็นป๊อปสตาร์ผ่านการประกวดดนตรีระดับโลก และต้องเผชิญความเสี่ยงเล่ห์เหลี่ยมคู่แข่งและความผิดพลาดบนเวทีที่ท้าทายความสัมพันธ์

Server #1

เรื่องย่อ : สองนักร้องจากเมืองเล็กๆ เดินตามฝันในการเป็นป๊อปสตาร์ผ่านการประกวดดนตรีระดับโลก และต้องเผชิญความเสี่ยงเล่ห์เหลี่ยมคู่แข่งและความผิดพลาดบนเวทีที่ท้าทายความสัมพันธ์

Show more