A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

Snake Plissken ได้รับการเรียกร้องจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกครั้งให้กู้อุปกรณ์วันโลกาวินาศที่อาจเกิดขึ้นจากลอสแองเจลิสปัจจุบันกลายเป็นเกาะที่ปกครองตนเองซึ่งมีการเนรเทศออกนอกประเทศ

พากย์ไทย
บรรยายไทย
  • Ep.1

Snake Plissken ได้รับการเรียกร้องจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกครั้งให้กู้อุปกรณ์วันโลกาวินาศที่อาจเกิดขึ้นจากลอสแองเจลิสปัจจุบันกลายเป็นเกาะที่ปกครองตนเองซึ่งมีการเนรเทศออกนอกประเทศ

Show more