A-Z list
    Light Off
    Report
    7 view

เรื่องย่อ : เรื่องราวในประเทศไลเบรีย เพียงถ้าคุณมีความสุข คุณก็จะถูกจับ ถ้าคุณร้องไห้ กฎหมายจะเอาผิดคุณ ถ้าคุณอ่านหนังสือต้องห้าม หรือจ้องมองภาพวาดที่ถูกลักลอบนำเข้ามา จะถือว่าคุณทำบาปที่ร้ายแรง และถ้าคุณละเลยที่จะไม่กินยา ชีวิตของคุณก็ต้องดับสูญ นี่คือโลกแห่งอนาคตที่น่าสะพรึงกลัว

Server #1

เรื่องย่อ : เรื่องราวในประเทศไลเบรีย เพียงถ้าคุณมีความสุข คุณก็จะถูกจับ ถ้าคุณร้องไห้ กฎหมายจะเอาผิดคุณ ถ้าคุณอ่านหนังสือต้องห้าม หรือจ้องมองภาพวาดที่ถูกลักลอบนำเข้ามา จะถือว่าคุณทำบาปที่ร้ายแรง และถ้าคุณละเลยที่จะไม่กินยา ชีวิตของคุณก็ต้องดับสูญ นี่คือโลกแห่งอนาคตที่น่าสะพรึงกลัว

Show more