A-Z list
    Light Off
    Report
    38 view

กลุ่มเชลยชาวเอเชียได้รับการคัดเลือกฝึกหัดติดอาวุธและส่งไปยังเวียดนามเพื่อทำลายอาวุธอเมริกันที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังสงครามเวียดนามก่อนที่เวียดกงจะค้นพบที่ตั้งของตน

Server #1

กลุ่มเชลยชาวเอเชียได้รับการคัดเลือกฝึกหัดติดอาวุธและส่งไปยังเวียดนามเพื่อทำลายอาวุธอเมริกันที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังสงครามเวียดนามก่อนที่เวียดกงจะค้นพบที่ตั้งของตน

Show more