A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ : เรื่องราวหลังจากออกจากโรงเรียนเอกชนฮิโรชิก็เลือกที่โรงเรียนเปิดและเข้าร่วมกับกลุ่มนักเลงเขาชื่นชอบงานปาร์ตี้สูบบุหรี่และดื่มเหล้า แต่เขาก็สามารถทิ้งมันมาได้เพื่อการแข่งขันกับกลุ่มนักขี่จักรยานซึ่งมันนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเขาต้องย้ายโรงเรียน เขาได้พบกับเพื่อนกลุ่มใหม่และในที่สุด ฮิโรชิก็แยกตัวออกมาและย้ายโรงเรียนเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น

Server #1

เรื่องย่อ : เรื่องราวหลังจากออกจากโรงเรียนเอกชนฮิโรชิก็เลือกที่โรงเรียนเปิดและเข้าร่วมกับกลุ่มนักเลงเขาชื่นชอบงานปาร์ตี้สูบบุหรี่และดื่มเหล้า แต่เขาก็สามารถทิ้งมันมาได้เพื่อการแข่งขันกับกลุ่มนักขี่จักรยานซึ่งมันนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเขาต้องย้ายโรงเรียน เขาได้พบกับเพื่อนกลุ่มใหม่และในที่สุด ฮิโรชิก็แยกตัวออกมาและย้ายโรงเรียนเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น

Show more