A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ: Slug ชาวดาวนาแมกที่เป็นซูปเปอร์นาแมก ได้บุกมายังโลก โงคูจึงต้องใช้พลังของซูปเปอร์ไซย่าเพื่อสู้กับซูปเป อร์นาแมก เพื่อหยุดยั้งแผนทำลายล้างของสลักลงให้ได้

Server #1

เรื่องย่อ: Slug ชาวดาวนาแมกที่เป็นซูปเปอร์นาแมก ได้บุกมายังโลก โงคูจึงต้องใช้พลังของซูปเปอร์ไซย่าเพื่อสู้กับซูปเป อร์นาแมก เพื่อหยุดยั้งแผนทำลายล้างของสลักลงให้ได้

Show more