A-Z list
    Light Off
    Report
    10 view

หลังจากน้ำมันที่ถูกสกัดออกจากสมองของปลามีมูลค่าแต่ผลิตเป็นยารักษาได้น้อยด้วยวิธีการสกัดต่างๆนาๆ มหาเศรษฐีผู้ปราดเปรื่องจึงสร้างฉลามวัวที่ดัดแปลงพันธุกรรม 5 ตัว ซึ่งทำให้มันมีสมองและตัวใหญ่ขึ้น เมื่อถึงช่วงที่มันดุร้ายจากการกระตุ้นมันก็เริ่มสร้างความหายนะให้กับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งใต้มหาสมุทร

Server #1

หลังจากน้ำมันที่ถูกสกัดออกจากสมองของปลามีมูลค่าแต่ผลิตเป็นยารักษาได้น้อยด้วยวิธีการสกัดต่างๆนาๆ มหาเศรษฐีผู้ปราดเปรื่องจึงสร้างฉลามวัวที่ดัดแปลงพันธุกรรม 5 ตัว ซึ่งทำให้มันมีสมองและตัวใหญ่ขึ้น เมื่อถึงช่วงที่มันดุร้ายจากการกระตุ้นมันก็เริ่มสร้างความหายนะให้กับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งใต้มหาสมุทร

Show more