A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องราวความวุ่นวายเกิดขึ้น เมื่อเงินเดือนของบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดได้หายไป ครูหนุ่มคนหนึ่งเขาต้องพยายามตามหาเงินก้อนนั้นจนได้ค้นพบความสุขในการสอนหนังสือจากไม่อยากเป็นครูก็ทำให้เขาหลงรักอาชีพนี้ขึ้นมาได้

Server #1

เรื่องราวความวุ่นวายเกิดขึ้น เมื่อเงินเดือนของบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดได้หายไป ครูหนุ่มคนหนึ่งเขาต้องพยายามตามหาเงินก้อนนั้นจนได้ค้นพบความสุขในการสอนหนังสือจากไม่อยากเป็นครูก็ทำให้เขาหลงรักอาชีพนี้ขึ้นมาได้

Show more