A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

นายทหารบกคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคนใจร้อนเกี่ยวกับความผิดพลาดร้ายแรงของเขาได้ทำการสืบสวนถึงความคุ้มค่าของผู้บัญชาการทหารหญิงในเรื่อง Medal of Honor

Server #1

นายทหารบกคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคนใจร้อนเกี่ยวกับความผิดพลาดร้ายแรงของเขาได้ทำการสืบสวนถึงความคุ้มค่าของผู้บัญชาการทหารหญิงในเรื่อง Medal of Honor

Show more