A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของ ซีอีโอสาวที่พาลูกน้องในบริษัทตนเองออกทริปเที่ยวในถ้ำในนิวเม็กซิโก ก่อนที่ถ้ำจะถล่มลงมาทับทางออกและขังพวกเขาไว้ในนั้นทั้งหมดด้วยความหิวโหย อาหารที่เริ่มขาดแคลน ทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องเริ่มต่อสู้และเริ่มฆ่ากันเพื่อกินเนื้อคนประทังชีวิต!

Server #1

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของ ซีอีโอสาวที่พาลูกน้องในบริษัทตนเองออกทริปเที่ยวในถ้ำในนิวเม็กซิโก ก่อนที่ถ้ำจะถล่มลงมาทับทางออกและขังพวกเขาไว้ในนั้นทั้งหมดด้วยความหิวโหย อาหารที่เริ่มขาดแคลน ทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องเริ่มต่อสู้และเริ่มฆ่ากันเพื่อกินเนื้อคนประทังชีวิต!

Show more