A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

Clans of Intrigue (Chu Liu Xiang) ชอลิ้วเฮียง ตอนศึกวังน้ำทิพย์  เต็มเรื่อง : ชอลิ้วเฮียง ตกเป็นผู้ต้องสงสัยขโมยน้ำทิพย์มาฆ่าคนมากมาย จึงมีผู้เกี่ยวข้องกับผู้ตายมาตามฆ่าล้างแค้น เรื่องราวต้นเหตุเกี่ยวข้องกับบัญชีรักของหญิงงามที่มีชายมากมายหมายปอง แต่เมื่อชอลิ้วเฮียงสืบลงไปลึกเท่าไหร่ ผู้คนที่ให้ข้อมูลกลับถูกฆ่าตายอย่างลึกลับจากคนใส่หน้ากาก ชอลิ้วเฮียงจึงจะต้องตามจับฆาตกรเพื่อล้างมลทินให้จนได้

Server #1

Clans of Intrigue (Chu Liu Xiang) ชอลิ้วเฮียง ตอนศึกวังน้ำทิพย์  เต็มเรื่อง : ชอลิ้วเฮียง ตกเป็นผู้ต้องสงสัยขโมยน้ำทิพย์มาฆ่าคนมากมาย จึงมีผู้เกี่ยวข้องกับผู้ตายมาตามฆ่าล้างแค้น เรื่องราวต้นเหตุเกี่ยวข้องกับบัญชีรักของหญิงงามที่มีชายมากมายหมายปอง แต่เมื่อชอลิ้วเฮียงสืบลงไปลึกเท่าไหร่ ผู้คนที่ให้ข้อมูลกลับถูกฆ่าตายอย่างลึกลับจากคนใส่หน้ากาก ชอลิ้วเฮียงจึงจะต้องตามจับฆาตกรเพื่อล้างมลทินให้จนได้

Show more