A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องราวความรักอารมณ์เหงาๆ 2 เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แต่เชื่อมโยงกันด้วยเวลาและสถานที่ ที่ดูเหมือนสวนทางกันไปมาตลอดเรื่องราว เรื่องแรกเป็นเรื่องของตำรวจหนุ่มที่เพิ่งเลิกรากับแฟนสาวก่อนวันเกิดของตัวเองเพียงไม่กี่วัน อันทำให้เขาเกิดคำถามว่า สิ่งใดๆ ก็ต้องมีวันหมดอายุเช่นน้นหรือเปล่า เหมือนอาหารกระป๋องที่ถูกตีตราไว้แต่แรกว่ามันจะหมดอายุวันไหน… หรือความรักของเขาจะถูกตีตราวันหมดอายุมาแต่แรกแล้วเช่นกัน หลังจากนั้นเขาก็ออกไปปลอบใจตัวเองที่บาร์ พยายามหาทางที่จะลืมซึ่งความเจ็บปวด พลางคิดไปว่าหากใครสักคนที่เข้ามาในชีวิคเขาเป็นคนแรก คนๆ นั้นอาจเป็นคู่แท้ของเขาก็ได้… และผู้หญิงผมทองคนหนึ่งก็เดินเข้ามาสู่ชีวิตเขา…

Server #1

เรื่องราวความรักอารมณ์เหงาๆ 2 เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แต่เชื่อมโยงกันด้วยเวลาและสถานที่ ที่ดูเหมือนสวนทางกันไปมาตลอดเรื่องราว เรื่องแรกเป็นเรื่องของตำรวจหนุ่มที่เพิ่งเลิกรากับแฟนสาวก่อนวันเกิดของตัวเองเพียงไม่กี่วัน อันทำให้เขาเกิดคำถามว่า สิ่งใดๆ ก็ต้องมีวันหมดอายุเช่นน้นหรือเปล่า เหมือนอาหารกระป๋องที่ถูกตีตราไว้แต่แรกว่ามันจะหมดอายุวันไหน… หรือความรักของเขาจะถูกตีตราวันหมดอายุมาแต่แรกแล้วเช่นกัน หลังจากนั้นเขาก็ออกไปปลอบใจตัวเองที่บาร์ พยายามหาทางที่จะลืมซึ่งความเจ็บปวด พลางคิดไปว่าหากใครสักคนที่เข้ามาในชีวิคเขาเป็นคนแรก คนๆ นั้นอาจเป็นคู่แท้ของเขาก็ได้… และผู้หญิงผมทองคนหนึ่งก็เดินเข้ามาสู่ชีวิตเขา…

Show more