A-Z list
    Light Off
    Report
    7 view

เรื่องย่อ : สาวสังคมอย่างเอลเลนต้องเดินทางไปเมืองเล็กๆ ที่เป็นบ้านเกิดของพ่อเพราะต้องการรับมรดกเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ จนทำให้เธอได้เรียนรู้คุณค่าของการทำงานหนักและการช่วยเหลือผู้อื่น

Server #1

เรื่องย่อ : สาวสังคมอย่างเอลเลนต้องเดินทางไปเมืองเล็กๆ ที่เป็นบ้านเกิดของพ่อเพราะต้องการรับมรดกเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ จนทำให้เธอได้เรียนรู้คุณค่าของการทำงานหนักและการช่วยเหลือผู้อื่น

Show more