A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เอ็ดดี้ คาซาลิวิตช์ (เคียอานู รีฟส์) นักศึกษาหนุ่มจากมหาวิทยาลัยชิคาโก ผู้ซึ่งทำงานเป็นช่างเทคนิคและกับนักฟิสิกส์ ดร. ลิลี่ ซินแคลร์ (ราเชล ไวซ์) พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเพื่อการค้นคว้า และวิจัยเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกชนิดใหม่ที่สะอาด ปลอดมลพิษ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในการทดลองหลายๆ ครั้งนั้น ยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ครั้งล่าสุดนั้นได้ผลลัพท์เป็นที่น่าพอใจและถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญอย่างยิ่ง…แต่ทว่า กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ณ สถานที่ทำการทดลองแห่งนี้ เมื่อมีคนร้ายกลุ่มหนึ่งเข้าไปลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้หนึ่ง วางระเบิดสถานที่เพื่อทำลายงานวิจัยทิ้ง และจับตัวหนึ่งในทีมงานอีกคนหนึ่งไป

Server #1

เอ็ดดี้ คาซาลิวิตช์ (เคียอานู รีฟส์) นักศึกษาหนุ่มจากมหาวิทยาลัยชิคาโก ผู้ซึ่งทำงานเป็นช่างเทคนิคและกับนักฟิสิกส์ ดร. ลิลี่ ซินแคลร์ (ราเชล ไวซ์) พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเพื่อการค้นคว้า และวิจัยเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกชนิดใหม่ที่สะอาด ปลอดมลพิษ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในการทดลองหลายๆ ครั้งนั้น ยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ครั้งล่าสุดนั้นได้ผลลัพท์เป็นที่น่าพอใจและถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญอย่างยิ่ง…แต่ทว่า กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ณ สถานที่ทำการทดลองแห่งนี้ เมื่อมีคนร้ายกลุ่มหนึ่งเข้าไปลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้หนึ่ง วางระเบิดสถานที่เพื่อทำลายงานวิจัยทิ้ง และจับตัวหนึ่งในทีมงานอีกคนหนึ่งไป

Show more