A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ : หลังจากที่นักศึกษาระดับวิทยาลัยเรียนจบการศึกษา พวกเขา 5 คน ได้เช่าห้องโดยสารในป่าและเริ่มตกเป็นเหยื่อของไวรัสการกินเนื้อสัตว์ที่น่ากลัวซึ่งดึงดูดความสนใจที่ไม่เป็นเป้าหมายของชาวบ้านที่ถูกฆาตกรรม

Server #1

เรื่องย่อ : หลังจากที่นักศึกษาระดับวิทยาลัยเรียนจบการศึกษา พวกเขา 5 คน ได้เช่าห้องโดยสารในป่าและเริ่มตกเป็นเหยื่อของไวรัสการกินเนื้อสัตว์ที่น่ากลัวซึ่งดึงดูดความสนใจที่ไม่เป็นเป้าหมายของชาวบ้านที่ถูกฆาตกรรม

Show more