A-Z list
    Light Off
    Report
    6 view

เรื่องย่อ: Burning Shadow เงา ไฟระบำเปลื้องผ้า (2018) หลังจากพบว่าชายจรจัดที่เป็นคนตาบอดนั้นเหมือนตัวเขาเองอดีตทหารถูกลากเข้ามาในโลกอันตรายของลอสแอนเจลิส

Server #1

เรื่องย่อ: Burning Shadow เงา ไฟระบำเปลื้องผ้า (2018) หลังจากพบว่าชายจรจัดที่เป็นคนตาบอดนั้นเหมือนตัวเขาเองอดีตทหารถูกลากเข้ามาในโลกอันตรายของลอสแอนเจลิส

Show more