A-Z list
    Light Off
    Report
    6 view

เรื่องย่อ : ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องของ Sam Lowry ชายคนหนึ่งผู้ซึ่งพยายามตามหาหญิงสาวผู้ปรากฏตัวในความฝัน ในขณะที่ทำงานที่แสนน่าเบื่อและใช้ชีวิตในห้องพักอันคับแคบ ในโลกอนาคตอันห่างไกลอุดมคติ ที่ซึ่งสังคมถูกผลักดันโดยวัตถุนิยม ผู้คนจำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักร ซึ่งไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ รัฐบาลที่ปรากฏในเรื่องนี้เป็นรัฐบาลราชการเผด็จการเบ็ดเสร็จ คล้ายคลึงกับที่ปรากฏในเรื่องหนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ของ George Orwell เพียงแต่มีความตลกโปกฮา และไม่มีผู้นำสูงสุดในลักษณะเดียวกับบิ๊กบราเธอร์ปรากฏให้เห็น

Server #1

เรื่องย่อ : ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องของ Sam Lowry ชายคนหนึ่งผู้ซึ่งพยายามตามหาหญิงสาวผู้ปรากฏตัวในความฝัน ในขณะที่ทำงานที่แสนน่าเบื่อและใช้ชีวิตในห้องพักอันคับแคบ ในโลกอนาคตอันห่างไกลอุดมคติ ที่ซึ่งสังคมถูกผลักดันโดยวัตถุนิยม ผู้คนจำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักร ซึ่งไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ รัฐบาลที่ปรากฏในเรื่องนี้เป็นรัฐบาลราชการเผด็จการเบ็ดเสร็จ คล้ายคลึงกับที่ปรากฏในเรื่องหนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ของ George Orwell เพียงแต่มีความตลกโปกฮา และไม่มีผู้นำสูงสุดในลักษณะเดียวกับบิ๊กบราเธอร์ปรากฏให้เห็น

Show more