A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ :  หม่าหย่งเจิน หนุ่มผู้เดินทางมาจากชานตุง เข้ามาหากินในเซี่ยงไฮ้ แต่ถูกบรรดาเจ้าพ่อและนักเลงรังแก บังเอิญเขาได้รู้จักกับถันเหล่าซื่อ ซึ่งมีเงินและลูกน้องมากมาย หม่าหย่งเจินคิดว่าสักว่า เขาจะต้องทำให้ได้อย่างถันเหล่าซื่อ

Server #1

เรื่องย่อ :  หม่าหย่งเจิน หนุ่มผู้เดินทางมาจากชานตุง เข้ามาหากินในเซี่ยงไฮ้ แต่ถูกบรรดาเจ้าพ่อและนักเลงรังแก บังเอิญเขาได้รู้จักกับถันเหล่าซื่อ ซึ่งมีเงินและลูกน้องมากมาย หม่าหย่งเจินคิดว่าสักว่า เขาจะต้องทำให้ได้อย่างถันเหล่าซื่อ

Show more