A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องราวของ Saya สาวน่ารักที่ดูภายนอกนั้นเธอมีอายุอยู่ในวัย 16 ปี ขณะที่อายุอานามของเธอนั้นมีมามากกว่า 400 ปีแล้ว เธอคือลูกพันธุ์ผสมระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ การดำรงชีวิตเพื่อฆ่าล้างอสูรกายที่คอยแฝงตัวมาในคราบของมนุษย์ และเป้าประสงค์ในการตามล่า แก้แค้น เจ้าอสูร Onigen ปีศาจสาวผู้มีอำนาจชั่วร้ายคืองานของเธอ ในขณะที่แฝงตัวไปเป็นนักเรียนใหม่ในฐานทัพสหรัฐในกรุงโตเกียว ก็ได้รู้จักกับ Alice ลูกสาวของนายพลประจำกองทัพ เรื่องราวการต่อสู้ แก้แค้น ความสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือซี่งกันและกันระหว่าง Saya กับ Alice จึงเกิดขึ้น

Server #1

เรื่องราวของ Saya สาวน่ารักที่ดูภายนอกนั้นเธอมีอายุอยู่ในวัย 16 ปี ขณะที่อายุอานามของเธอนั้นมีมามากกว่า 400 ปีแล้ว เธอคือลูกพันธุ์ผสมระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ การดำรงชีวิตเพื่อฆ่าล้างอสูรกายที่คอยแฝงตัวมาในคราบของมนุษย์ และเป้าประสงค์ในการตามล่า แก้แค้น เจ้าอสูร Onigen ปีศาจสาวผู้มีอำนาจชั่วร้ายคืองานของเธอ ในขณะที่แฝงตัวไปเป็นนักเรียนใหม่ในฐานทัพสหรัฐในกรุงโตเกียว ก็ได้รู้จักกับ Alice ลูกสาวของนายพลประจำกองทัพ เรื่องราวการต่อสู้ แก้แค้น ความสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือซี่งกันและกันระหว่าง Saya กับ Alice จึงเกิดขึ้น

Show more