A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : กุ๊ฟง รับบท ซานเจียหมี่ หมอผีที่มักจะทำแต่คุณไสยมนต์ดำ เขารับงานจากแม่ม่ายคนหนึ่งให้ทำยาเสน่ห์และนำไปสู่มนต์ดำที่น่ากลัวขึ้นเรื่อย ๆ ตี้หลุง รับบท ซีโน่ วิศวกรหนุ่มที่ถูกเศรษฐีนีสาวมาติดพันแต่เขาไม่สนใจจนเป็นเหตุให้เธอต้องไปพึ่งไสยศาสตร์ เถียนหนี รับบท หลออิง เศรษฐีนีสาวที่หลงรักซีโน่ เมื่อเขาปฏิเสธหลออิงจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากซานเจียหมี่ให้ทำย

Server #1

เรื่องย่อ : กุ๊ฟง รับบท ซานเจียหมี่ หมอผีที่มักจะทำแต่คุณไสยมนต์ดำ เขารับงานจากแม่ม่ายคนหนึ่งให้ทำยาเสน่ห์และนำไปสู่มนต์ดำที่น่ากลัวขึ้นเรื่อย ๆ ตี้หลุง รับบท ซีโน่ วิศวกรหนุ่มที่ถูกเศรษฐีนีสาวมาติดพันแต่เขาไม่สนใจจนเป็นเหตุให้เธอต้องไปพึ่งไสยศาสตร์ เถียนหนี รับบท หลออิง เศรษฐีนีสาวที่หลงรักซีโน่ เมื่อเขาปฏิเสธหลออิงจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากซานเจียหมี่ให้ทำย

Show more