A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ: Baahubali 2: The Conclusion ปิดตำนานบาฮูบาลี ภาค2 (2017) Kattappa เล่าเรื่องราวของ Amarendra Baahubali ถึง Shivudu ผู้เรียนรู้สายเลือดของเขาในฐานะเจ้าชายแห่ง Mahishmati และบุตรของ Amarendra Baahubali Shivudu ตอนนี้ Mahendra Baahubali ตัดสินใจปลดและลงโทษ Bhallaladeva สำหรับความผิดในอดีตของเขาด้วยความช่วยเหลือของ Kattappa

Server #1

เรื่องย่อ: Baahubali 2: The Conclusion ปิดตำนานบาฮูบาลี ภาค2 (2017) Kattappa เล่าเรื่องราวของ Amarendra Baahubali ถึง Shivudu ผู้เรียนรู้สายเลือดของเขาในฐานะเจ้าชายแห่ง Mahishmati และบุตรของ Amarendra Baahubali Shivudu ตอนนี้ Mahendra Baahubali ตัดสินใจปลดและลงโทษ Bhallaladeva สำหรับความผิดในอดีตของเขาด้วยความช่วยเหลือของ Kattappa

Show more