A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : เมื่อภูเขาไฟเพ็กทู ที่สูงที่สุดในเกาหลีเกิดปะทุขึ้นนำไปสู่ภัยพิบัติสั่นสะเทือนแผ่นดินเกาหลีอย่างไม่มีใครคาดคิด และยังส่งขี้เถ้าขึ้นไปสูงถึงชั้นบรรยากาศเกิดวิบัติไปทั่วกรุงโซลและกรุงเปียงยาง ดังนั้นเพื่อรับมือหายนะครั้งนี้ ผู้เชียวชาญด้านวัตถุระเบิดชาวเกาหลีใต้ จึงต้องร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่พิเศษชาวเกาหลีเหนือและนักธรณีวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศ เพื่อหยุดยั้งเหตุวินาศที่อาจจะทำให้เกาหลีหายไปจากแผนที่โลก

Server #1

เรื่องย่อ : เมื่อภูเขาไฟเพ็กทู ที่สูงที่สุดในเกาหลีเกิดปะทุขึ้นนำไปสู่ภัยพิบัติสั่นสะเทือนแผ่นดินเกาหลีอย่างไม่มีใครคาดคิด และยังส่งขี้เถ้าขึ้นไปสูงถึงชั้นบรรยากาศเกิดวิบัติไปทั่วกรุงโซลและกรุงเปียงยาง ดังนั้นเพื่อรับมือหายนะครั้งนี้ ผู้เชียวชาญด้านวัตถุระเบิดชาวเกาหลีใต้ จึงต้องร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่พิเศษชาวเกาหลีเหนือและนักธรณีวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศ เพื่อหยุดยั้งเหตุวินาศที่อาจจะทำให้เกาหลีหายไปจากแผนที่โลก

Show more