A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ: ตีแผร่เรื่องราวความเป็นจริงที่โหดร้ายในระบบชนชั้นวรรณะเปิดเผยออกมา เมื่อนายตำรวจนครบาลผู้รักความถูกต้อง และยุติธรรมยอมเสี่ยงสืบคดีฆาตกรรมใจกลางอินเดีย

Server #1

เรื่องย่อ: ตีแผร่เรื่องราวความเป็นจริงที่โหดร้ายในระบบชนชั้นวรรณะเปิดเผยออกมา เมื่อนายตำรวจนครบาลผู้รักความถูกต้อง และยุติธรรมยอมเสี่ยงสืบคดีฆาตกรรมใจกลางอินเดีย

Show more