A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

2 หนุ่มชาวอเมริกันที่เดินทางไปเที่ยวในชนบทของอังกฤษ แต่แล้วพวกเขาโดนจู่โจมโดยหมาป่า ผลก็คือคนหนึ่งเสียชีวิต แต่อีกคนหนึ่งรอดมาได้ ทว่าสำหรับคนที่รอดนั้น เขาไม่ได้โชคดีเลย เพราะเขาต้องพบกับคำสาปที่ส่งผลให้เขากลายมาเป็นมนุษย์หมาป่าในเวลาต่อมา

Server #1

2 หนุ่มชาวอเมริกันที่เดินทางไปเที่ยวในชนบทของอังกฤษ แต่แล้วพวกเขาโดนจู่โจมโดยหมาป่า ผลก็คือคนหนึ่งเสียชีวิต แต่อีกคนหนึ่งรอดมาได้ ทว่าสำหรับคนที่รอดนั้น เขาไม่ได้โชคดีเลย เพราะเขาต้องพบกับคำสาปที่ส่งผลให้เขากลายมาเป็นมนุษย์หมาป่าในเวลาต่อมา

Show more