A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ : สโตเนอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล - ถูกทำเครื่องหมายเป็นความรับผิดชอบและมีเป้าหมายเพื่อการกำจัด แต่เขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและสูงเกินกว่าที่จะรับได้

Server #1

เรื่องย่อ : สโตเนอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล - ถูกทำเครื่องหมายเป็นความรับผิดชอบและมีเป้าหมายเพื่อการกำจัด แต่เขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและสูงเกินกว่าที่จะรับได้

Show more