A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ : เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่พากันบุกเข้าไปในคุกร้างที่มีประวัติน่ากลัว เพื่ออยากจะลองของกับสิ่งลี้ลับ ทั้งหมดเดินสำรวจไปเรื่อยๆตามห้องต่างๆ จนไม่ทันสังเกตุว่า สมาชิกบางคนในกลุ่มได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยทีละคนๆ แต่เรื่องราวยังไม่จบเเค่นั้น เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่สิงสถิตย์อยู่ ณ ที่เเห่งนี้ มันไม่ต้องการให้ใครก็ตามที่เข้ามาบุกรุกได้ออกไปเจอ โลกภายนอกอีกเลย มึงทุกคนต้องตาย เรื่องราวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เขาจะรอดหรือไม่

Server #1

เรื่องย่อ : เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่พากันบุกเข้าไปในคุกร้างที่มีประวัติน่ากลัว เพื่ออยากจะลองของกับสิ่งลี้ลับ ทั้งหมดเดินสำรวจไปเรื่อยๆตามห้องต่างๆ จนไม่ทันสังเกตุว่า สมาชิกบางคนในกลุ่มได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยทีละคนๆ แต่เรื่องราวยังไม่จบเเค่นั้น เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่สิงสถิตย์อยู่ ณ ที่เเห่งนี้ มันไม่ต้องการให้ใครก็ตามที่เข้ามาบุกรุกได้ออกไปเจอ โลกภายนอกอีกเลย มึงทุกคนต้องตาย เรื่องราวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เขาจะรอดหรือไม่

Show more