A-Z list
    Light Off
    Report
    3 view

เรื่องย่อ : คริสตี้ดอว์สันเป็นท่อร้อยสายระหว่างโลกของคนเป็นและคนตาย ไม่สามารถควบคุมหรือเข้าใจภาพที่น่ากลัวของเธอได้เธอเป็นพยานมากขึ้นถึงการมองเห็นที่รบกวนในอนาคต ใครบางคนกำลังฆ่าทุกคนรอบตัวเธอและเธอก็หมดคนที่เธอไว้ใจได้ คริสตี้จะเปิดเผยความจริงเบื้องหลังปริศนาอายุหลายสิบปีก่อนจะลงเอยด้วยเหยื่อรายต่อไปได้หรือไม่?

พากย์ไทย

เรื่องย่อ : คริสตี้ดอว์สันเป็นท่อร้อยสายระหว่างโลกของคนเป็นและคนตาย ไม่สามารถควบคุมหรือเข้าใจภาพที่น่ากลัวของเธอได้เธอเป็นพยานมากขึ้นถึงการมองเห็นที่รบกวนในอนาคต ใครบางคนกำลังฆ่าทุกคนรอบตัวเธอและเธอก็หมดคนที่เธอไว้ใจได้ คริสตี้จะเปิดเผยความจริงเบื้องหลังปริศนาอายุหลายสิบปีก่อนจะลงเอยด้วยเหยื่อรายต่อไปได้หรือไม่?

Show more