A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องย่อ : เมื่ออาชญากรระดับพระกาฬถูกจับ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย(ในท้องถิ่น)ไม่กล้า แม้แต่จะนำตัวเขาไปส่งขึ้นรถไฟเพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายยังอีกเมืองหนึ่ง และยังเป็นโจรที่ฉลาด วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบถี่ถ้วน รู้จักใช้คน และใช้เสน่ห์ของตัว

พากย์ไทย
บรรยายไทย
  • EP.1

เรื่องย่อ : เมื่ออาชญากรระดับพระกาฬถูกจับ เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย(ในท้องถิ่น)ไม่กล้า แม้แต่จะนำตัวเขาไปส่งขึ้นรถไฟเพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายยังอีกเมืองหนึ่ง และยังเป็นโจรที่ฉลาด วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบถี่ถ้วน รู้จักใช้คน และใช้เสน่ห์ของตัว

Show more