A-Z list
    Light Off
    Report
    10 view

เรื่องย่อ : หนัง 1922 หรือชื่อไทยว่า นี่คือในปี 1922 วิลเฟร็ด เจมส์ ชาวไร่จากเนแบรสกาได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิต..เรื่องราวสุดระทึกขวัญที่สร้างจากผลงานของสตีเฟน คิง กับเรื่องราวของชาวไร่คนหนึ่งที่เขียนคำสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าภรรยาตนเอง แต่การตายของเธออาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญสั่นประสาท

Server #1

เรื่องย่อ : หนัง 1922 หรือชื่อไทยว่า นี่คือในปี 1922 วิลเฟร็ด เจมส์ ชาวไร่จากเนแบรสกาได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิต..เรื่องราวสุดระทึกขวัญที่สร้างจากผลงานของสตีเฟน คิง กับเรื่องราวของชาวไร่คนหนึ่งที่เขียนคำสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าภรรยาตนเอง แต่การตายของเธออาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญสั่นประสาท

Show more