A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องย่อ : 1911 (หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง) เล่าถึงเหตุการณ์ การปฏิวัติชินไฮ่ ในปีค.ศ.1911 เมื่อกลุ่มนายทหารลุกขึ้นมาต่อต้านการปกครองแบบราชวง ศ์ ของราชวงศ์ชิงที่มีมานานกว่า 267 ปีและยุติการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีมาก ว่า 2 , 000 ปี พร้อมกับ สถาปนาการปกครองแบบ สาธารณรัฐ ขึ้น เรื่องราวทั้งหมดถูกเล่าผ่านตัวละครที่มีบทบาทในการป ฎิวัติอย่าง แม่ทัพหวงซิ่ง (เฉินหลง) และเขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง และเป็นผู้นำคณะปฎิวัติของ ดร.ซุนยัดเซน (วินสตัน เชา) เขาได้ต่อสู้กับกองทัพของจักรพรรดิจนสามารถเอาชนะได้ โดยมี ซูจงฮั่น (หลี่ปิงปิง) ภรรยาเป็นที่ปรึกษาและคอยให้กำลังใจ

Server #1

เรื่องย่อ : 1911 (หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง) เล่าถึงเหตุการณ์ การปฏิวัติชินไฮ่ ในปีค.ศ.1911 เมื่อกลุ่มนายทหารลุกขึ้นมาต่อต้านการปกครองแบบราชวง ศ์ ของราชวงศ์ชิงที่มีมานานกว่า 267 ปีและยุติการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีมาก ว่า 2 , 000 ปี พร้อมกับ สถาปนาการปกครองแบบ สาธารณรัฐ ขึ้น เรื่องราวทั้งหมดถูกเล่าผ่านตัวละครที่มีบทบาทในการป ฎิวัติอย่าง แม่ทัพหวงซิ่ง (เฉินหลง) และเขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง และเป็นผู้นำคณะปฎิวัติของ ดร.ซุนยัดเซน (วินสตัน เชา) เขาได้ต่อสู้กับกองทัพของจักรพรรดิจนสามารถเอาชนะได้ โดยมี ซูจงฮั่น (หลี่ปิงปิง) ภรรยาเป็นที่ปรึกษาและคอยให้กำลังใจ

Show more