A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ :  นักศึกษายากจน ทำงานทุกอย่าง เพื่อหาทุนเรียน พร้อมทั้งพยายามสานความฝันที่ตั้งหวังไว้ นั่นคือ การเป็นนักประพันธ์ ขนิษฐา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์) ลูกสาวมหาเศรษฐีผู้มีน้ำใจ เธอคือกำลังใจ…

Server #1

Genres:Drama

เรื่องย่อ :  นักศึกษายากจน ทำงานทุกอย่าง เพื่อหาทุนเรียน พร้อมทั้งพยายามสานความฝันที่ตั้งหวังไว้ นั่นคือ การเป็นนักประพันธ์ ขนิษฐา (สุพรรษา เนื่องภิรมย์) ลูกสาวมหาเศรษฐีผู้มีน้ำใจ เธอคือกำลังใจ…

Show more