A-Z list
    Light Off
    Report
    10 view

เรื่องย่อ : วิญญาณของเขาได้อาศัยอยู่ในร่างของเด็กวัยรุ่นที่ชื่อมิน แต่ขณะที่เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้แล้ว เขากลับถูกบีบให้ต้องหาคำตอบว่าใครเป็นคนทำให้มินเสียชีวิต

Server #1

เรื่องย่อ : วิญญาณของเขาได้อาศัยอยู่ในร่างของเด็กวัยรุ่นที่ชื่อมิน แต่ขณะที่เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้แล้ว เขากลับถูกบีบให้ต้องหาคำตอบว่าใครเป็นคนทำให้มินเสียชีวิต

Show more