A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ : เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพผู้มีอุดมการณ์ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ได้รับมอบหมายให้ทำงานในหมู่บ้านแหลมตะลุมพุกซึ่งเธอได้พบกับจ่าช้างจ่าทหารเรือผู้มีอุดมการณ์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความคิดเพ้อฝัน ทั้งคู่ร่วมกันเป็นสักขีพยานในความงามตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตชาวบ้านทางภาคใต้ แต่รักสามเส้าข้ามศาสนาเริ่มโหมกระหน่ำในขณะที่พายุร้ายเข้าใกล้คุกคามทุกชีวิตบนแหลมตะลุมพุก ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างฉากของภัยธรรมชาติที่คร่าชีวิตชาวไทยมุสลิมและชาวพุทธมากกว่าหมื่นคน

Server #1

เรื่องย่อ : เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพผู้มีอุดมการณ์ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ได้รับมอบหมายให้ทำงานในหมู่บ้านแหลมตะลุมพุกซึ่งเธอได้พบกับจ่าช้างจ่าทหารเรือผู้มีอุดมการณ์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความคิดเพ้อฝัน ทั้งคู่ร่วมกันเป็นสักขีพยานในความงามตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตชาวบ้านทางภาคใต้ แต่รักสามเส้าข้ามศาสนาเริ่มโหมกระหน่ำในขณะที่พายุร้ายเข้าใกล้คุกคามทุกชีวิตบนแหลมตะลุมพุก ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างฉากของภัยธรรมชาติที่คร่าชีวิตชาวไทยมุสลิมและชาวพุทธมากกว่าหมื่นคน

Show more