A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : น้ำมนต์ดิจิตอล คลื่นอาคมแซเทิลไลท์ และสมาคมกึ๋ยรีเอ็นจิเนียริ่ง เมื่ออสูรร้ายอย่างผีเถรถูกปลดปล่อยให้ออกมาอาละวาดเหล่าบรรดานักรบทั้งหลายต้องการปกป้องโลกโดยการตามหาผู้กล้า และคอยปกป้องให้พ้นเงื้อมมือของอสูรตนนั้นก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวง คะน้าและลำเภาต้องข้ามการเวลาจากอดีตไปสู่โลกอนาคต เพื่อต้องการค้นหาผู้กล้าให้เจอก่อนผีเถร แต่ด้วยความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหลวงทำให้คะน้าและลำเภาค้นหาผู้กล้าได้ยากลำบากอยู่พอสมควร คะน้าและลำเภาจะต้องหาผู้กล้าให้เจอก่อนที่ผีเถรจะใช้ผู้กล้าเป็นเครื่องสังเวยในการคืนชีพ

Server #1

เรื่องย่อ : น้ำมนต์ดิจิตอล คลื่นอาคมแซเทิลไลท์ และสมาคมกึ๋ยรีเอ็นจิเนียริ่ง เมื่ออสูรร้ายอย่างผีเถรถูกปลดปล่อยให้ออกมาอาละวาดเหล่าบรรดานักรบทั้งหลายต้องการปกป้องโลกโดยการตามหาผู้กล้า และคอยปกป้องให้พ้นเงื้อมมือของอสูรตนนั้นก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวง คะน้าและลำเภาต้องข้ามการเวลาจากอดีตไปสู่โลกอนาคต เพื่อต้องการค้นหาผู้กล้าให้เจอก่อนผีเถร แต่ด้วยความเจริญรุ่งเรืองของเมืองหลวงทำให้คะน้าและลำเภาค้นหาผู้กล้าได้ยากลำบากอยู่พอสมควร คะน้าและลำเภาจะต้องหาผู้กล้าให้เจอก่อนที่ผีเถรจะใช้ผู้กล้าเป็นเครื่องสังเวยในการคืนชีพ

Show more